Fundacja Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber

Sprawozdania z działalności fundacji za rok 2006
Sprawozdanie
Informacja dodatkowa

Sprawozdania z działalności fundacji za rok 2007
Sprawozdanie
Informacja dodatkowa

Sprawozdania z działalności fundacji za rok 2008
Sprawozdanie
Informacja dodatkowa

Sprawozdania z działalności fundacji za rok 2009
Sprawozdanie
Informacja dodatkowa

Sprawozdania z działalności fundacji za rok 2010
Sprawozdanie
Sprawozdanie merytoryczne
Informacja dodatkowa

Sprawozdania z działalności fundacji za rok 2011
Sprawozdanie

Sprawozdania z działalności fundacji za rok 2012
Sprawozdanie

Sprawozdania z działalności fundacji za rok 2013
Sprawozdanie
Rachunek wyników
Bilans
Informacja dodatkowa

Sprawozdania z działalności fundacji za rok 2014
Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie finansowe