Fundacja Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber

ul. Braci Gierymskich 110
51-640 Wrocław
email: info@fundacjapomocy.pl
Instytucja Pożytku Publicznego
KRS: 0000251624
Regon: 020240639

Jeden Procent na rzecz organizacji pożytku publicznego Jesteśmy Instytucją Pożytku Publicznego.

Wesprzyj naszą działalność odpisując 1% podatku na rzecz Fundacji.

Numer konta: 78 1240 6670 1111 0000 5648 1363
Bank Pekao S.A.

Tytułem: wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego na podstawie art. 27d ustawy o podatku osób fizycznych.

 

Sprawozdania z działalności fundacji